Home / אסטרטגיה שיווקית

Category Archives: אסטרטגיה שיווקית

Feed Subscription

באיזו אסטרטגיה שיווקית אתם משתמשים לשיווק מוצריכם?

רבות שיטות השיווק הקיימות היום. אם בעבר שיטת השיווק העיקרית הייתה בטלוויזיה או פנים מול פנים של מוכר מוצלח בחנות נעליים, היום האינטרנט וירידי השיווק משחקים תפקיד לא קטן במערכת המכירות. בהתאם ליכולות הכספיות, חברות רבות משקיעות במגוון צורות שיווק ...

Read More »
Scroll To Top