Home / תקבולים

Category Archives: תקבולים

Feed Subscription

תקבולים- חמצן כלכלי למדינה

 אחת החברות המשלמת תקבולי מדינה בשיעור גבוה היא חברת כימיקלים לישראל. שיעור התקבולים נקבע על פי היקף רווחיה של החברה ושיקולים נוספים, אשר לא אחת פתוחים לדיון ציבורי ומאפשרים הצצה אל האינטרסים (וניגודיהם) השונים העומדים בבסיס השיח או אם לדייק- ...

Read More »
Scroll To Top